Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Społeczność szkolna / Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

przewodnicząca - Paulina Nowomińska

z-ca przewodniczącego - Wioletta Klajn

skarbnik - Amelia Sykała

opiekun samorządu - Justyna Oleksińska

liczba odwiedzin: