Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Społeczność szkolna / Rada rodziców

przewodniczący - Dorota Czerw
z-ca przewodniczącego - Marta Biczak
skarbnik - Ewa Krukowska
protokolant - Teresa Nawrocka

 


Komisja Rewizyjna:

Aleksandra Olcha - Torba

Beata Kolano

Anna Chmiel
 

 

 


Numer konta Rady Rodziców:
BS w Szczebrzeszynie nr

65 9632 0006 2001 2902 0229 0001

liczba odwiedzin: