Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Rekrutacja / Lista osób przyjętych

Rok szkolny 2017/2018

 

Lista uczniów klasy I cyklu 6-letniego

 
Lp.         nazwisko i imię    instrument      nauczyciel
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.                                 
13.      
14.      

 

Lista uczniów klasy I cyklu 4-letniego

 
Lp. nazwisko i imię instrument nauczyciel
1.      
2.      
3.              
4.                    
5.                                         
6.      
7.      
8.      
9.      
liczba odwiedzin: