Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Konkurs gitarowy

2016-02-15 15:29:50

Echa Roztocza

2015-05-07 17:11:40

Sześć Strun Świata nr 2/2015

2015-03-23 11:25:51

Echa Roztocza

2015-03-01 21:34:33

VI konkurs gitarowy

Konkurs gitarowy organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2004 i adresowana była do kilku sąsiadujących ze sobą szkół – PSM w Biłgoraju, Szczebrzeszynie, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Zamościu. W kolejnych latach do udziału dołączyły się następne szkoły i w roku 2013 przegląd objął zasięgiem cały region lubelski oraz sąsiadujące szkoły regionu podkarpackiego.
Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów klasy gitary szkół muzycznych I stopnia, promowanie młodych talentów, popularyzacja muzyki gitarowej oraz wymiana doświadczeń.
Konkursowi towarzyszą koncerty znakomitych gitarzystów. W poprzednich edycjach gościliśmy pedagogów, wykładowców Akademii Muzycznych m.in. prof. Jacka Dulikowskiego, dr hab. Marka Nosala, jak również mieliśmy okazję posłucha duetu z Rosji – Dmitry Rodichev i Kirill Dudinsky. Konkursy i koncerty odbywają się w znakomitej akustycznie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (Synagoga), który od początku istnienia imprezy uczestniczył w jego organizacji.
Koordynacją konkursu zajmuje się mgr Iwona Grabowska (nauczyciel gitary PSM I st. w Szczebrzeszynie).

W tym roku licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać wspaniałego koncertu w wykonaniu Kupiński Guitar Duo. Wirtuozeria gry, pasja, wyjątkowa muzykalność, niebywała głębia interpretacji, jakość dźwięku oraz wysublimowane aranżacje sprawiły, że recital duetu był dla słuchaczy bogatym doświadczeniem artystycznym.
W tegorocznym VI Konkursie Gitarowym wzięło udział 27 uczniów z 12 szkół muzycznych regionu lubelskiego i 3 szkół regionu podkarpackiego.
Jury przesłuchało uczestników w trzech kategoriach: kategoria I – uczniowie klas IV cyklu 6-letniego oraz klas II cyklu 4-letniego, kategoria II – uczniowie klas V cyklu 6-letniego oraz klas III cyklu 4-letniego, kategoria III – uczniowie klas VI cyklu 6-letniego oraz klas IV cyklu 4-letniego.
Jury w składzie: przewodniczący - mgr Dariusz Kupiński, członkowie - dr Ewa Jabłczyńska i mgr Grzegorz Wziątka przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
GRAND PRIX - Kuba Amarowicz - PSM I st. w Lażajsku, nauczyciel Grzegorz Wziątka
Kategoria I: I miejsce - Daniel Banasiewicz - PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, nauczyciel Jurand Przewłoka
II miejsce - Jakub Kaczor - PSM I st. w Biłgoraju, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce - Magdalena Kuraś - PSM I st. w Biłgoraju, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce ex aequo - Mateusz Wdowiak - PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, nauczyciel Grzegorz Wziątka
wyróżnienie - Weronika Zając - PSM I st. im. A. Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim, nauczyciel Janusz Wiciejowski
wyróżnienie - Antoni Dziuba - SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, nauczyciel Jakub Kotynia
Kategoria II: I miejsce - Kuba Amarowicz - PSM I st. w Leżajsku, nauczyciel Grzegorz Wziątka
II miejsce - Michał Kasperuk - ZSM I i II st. im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, nauczyciel Zbigniew Szewczuk
wyróżnienie - Iga Janiszewska - OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, nauczyciel Marcin Bronisz
wyróżnienie - Marek Maksymilian - OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, nauczyciel Marcin Bronisz
wyróżnienie - Helena Rowińska - PSM I st. im Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, nauczyciel Kamila Krzeszowiec
Kategoria III: I miejsce - Julia Połynko - ZSM I i II st. im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, nauczyciel Zbigniew Szewczuk
II miejsce - Paulina Wyłupek - PSM I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce - Justyna Kot - PSM I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, nauczyciel Iwona Grabowska
wyróżnienie - Daria Voytsel - OSM I i II st. im K. Lipińskiego w Lublinie, nauczyciel Marcin Bronisz.
Przyznano również nagrody specjalne, które ufundowali Dariusz Kupiński i Ewa Jabłczyńska dla: Heleny Rowińskiej - Magdaleny Kuraś - Daniela Banasiewicza.
Jury uhonorowało dyplomami nauczycieli, którzy wyróżniająco przygotowali uczniów do konkursu: Marcina Bronisza, Iwonę Grabowską, Juranda Przewłokę, Zbigniewa Szewczuka oraz Grzegorza Wziątkę.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, których sponsorami byli: INTERTON – Mirosław Kaczorowski, sponsor nagrody głównej gitary MARTINEZ, Miejski Dom Kultury, Rada Rodziców przy PSM I st. im. K. Namysłowskiego, Starostwo Powiatowe w Zamościu, Gmina i Miasto Szczebrzeszyn, Agencja Reklamowa GRAFIKA - Grzegorz Dutkiewicz, Księgarnia Chrząszcz - Dariusz Kuszpyt, Kwiaciarnia - Anna Król , AMBRA S.A., Sklep LEWIATAN – Jacek Poznański, Hotel "Perła Roztocza".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dzieląc się refleksjami o pracy w jury konkursu, Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiński powiedzieli: „ Konkurs Gitarowy w Szczebrzeszynie dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Iwony Grabowskiej zdobywa coraz większą rangę i zasięg. Znaczenia tego konkursu dla rozwoju i popularyzacji gitary klasycznej w regionie lubelskim trudno przecenić, o czym świadczy duże zainteresowanie oraz liczba uczestników. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy licznych prezentacji konkursowych młodych gitarzystów, reprezentujących wysoki poziom wykonawczy. Po intensywnej pracy w jury konkursu wystąpiliśmy także z recitalem, który został przyjęty przez publiczność bardzo entuzjastycznie. Życzymy organizatorom kontynuacji i dalszego rozwoju konkursu.”
liczba odwiedzin: