Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Informacje dla uczniów

Nauczyciele nieobecni:

Andrzej Flis, 17.05.2019 r.


adres dziennika elektronicznego:

https://mobireg.pl/psm-szczeb/


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

- 15 X 2018 r.

- 2 XI 2018 r.

- 20 XI 2018 r.

- 30 IV 2019 r.

- 02 V 2019 r.

- 15 V 2019 r.

 

Nowy adres szkoły:

ul. Zamojska 70 C

22-460 Szczebrzeszyn

 

Nowe numery telefonów:

portiernia:     84 535 97 61

sekretariat:   84 535 97 62

dyrektor:       84 535 97 63

księgowość:  84 53597 64

kadry:           84 535 97 65

pokój nauczycielski: 84 535 97 66

liczba odwiedzin: