Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2009-03-29 09:24:17

Kalendarz imprez szkolnych na II semestr roku szkolnego 2008/2009
Lp. Popisy Termin Odpowiedzialni
1. Konkurs wiedzy o F. Chopinie 30 marca 2009 M. Ostrowska
2. Konkurs z kształcenia słuchu maj 2009 J. Oleksińska
A. Czajka
3. Popis klasy akordeonu 14 maja 2009 W. Tybulczuk
4. Popis klas skrzypiec i wiolonczeli 18 maja 2009
22 maja 2009
18 maja 2009
A. Zarychta - Kitka
A. Piwko
K. Tymura
5. Popis klasy fortepianu 29 maja 2009
18 maja 2009
18 maja 2009
E. Holko
A. Słupska
M. Kawalec Pyś
6. Popis klasy fletu poprzecznego 22 maja 2009 K. Kuchta
7. Popis klasy gitary klasycznej 19 maja 2009 I. Grabowska
8. Popis klas klarnetu i perkusji 27 maja 2009 J. Tokarz
R. Kozak
9. Popis klas saksofonu i trąbki 25 maja 2009 R. Duda
W. Pasek

 Lp.  Egzaminy promocyjne  Termin  Klasy
 1.  klasy gitary klasycznej 2 czerwca 2009
godz. 15.00
II-VI c. 6-letni
II-IV c. 4-letni
 2.  klas skrzypiec i wiolonczeli 3 czerwca 2009
godz. 14.30
II - VI c. 6-letni
 3.  klas akordeonu i perkusji 4 czerwca 2009
godz. 13.00
II-VI c. 6-letni
II-IV c. 4-letni
 4.  klas saksofonu, fletu poprzecznego, trąbki i klarnetu 8 czerwca 2009
godz.12.00
II-IV c. 4-letni
5.  klas fortepianu 10 czerwca 2009
godz.10.00
II-VI c. 6-letni
liczba odwiedzin: