Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2015-02-28 21:21:19

Wyniki VI Konkursu Gitarowego

Konkurs organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie co dwa lata. Udział w konkursie mogli wziąć uczniowie klas gitary różnych typów szkół muzycznych I stopnia z regionu lubelskiego oraz zaproszonych szkół innych regionów.
W dniu 27 lutego 2015 roku odbył się VI Konkurs Gitarowy. Do uczestnictwa w Konkursie zgłoszonych zostało 27 uczniów z 12 szkół muzycznych regionu lubelskiego i 3 szkół regionu podkarpackiego.
Jury przesłuchało uczestników w trzech kategoriach, do których przydzieleni zostali na zasadzie klas, w których obecnie uczą się.
kategoria I – uczniowie klas IV cyklu 6-letniego oraz klas II cyklu 4-letniego
kategoria II – uczniowie klas V cyklu 6-letniego oraz klas III cyklu 4-letniego
kategoria III – uczniowie klas VI cyklu 6-letniego oraz klas IV cyklu 4-letniego
Jury w składzie:
przewodniczący - mgr Dariusz Kupiński
członkowie - dr Ewa Jabłczyńska i mgr Grzegorz Wziątka
przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

GRAND PRIX -
Kuba Amarowicz - PSM I st. w Lażajsku, nauczyciel Grzegorz Wziątka

Kategoria I:

I miejsce - Daniel Banasiewicz - PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, nauczyciel Jurand Przewłoka
II miejsce - Jakub Kaczor - PSM I st. w Biłgoraju, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce - Magdalena Kuraś - PSM I st. w Biłgoraju, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce ex aequo - Mateusz Wdowiak - PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, nauczyciel Grzegorz Wziątka
wyróżnienie - Weronika Zając - PSM I st. im. A. Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim, nauczyciel Janusz Wiciejowski
wyróżnienie - Antoni Dziuba - SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, nauczyciel Jakub Kotynia

Kategoria II:
I miejsce - Kuba Amarowicz - PSM I st. w Leżajsku, nauczyciel Grzegorz Wziątka
II miejsce - Michał Kasperuk - ZSM I i II st. im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, nauczyciel Zbigniew Szewczuk
wyróżnienie - Iga Janiszewska - OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, nauczyciel Marcin Bronisz
wyróżnienie - Marek Maksymilian - OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, nauczyciel Marcin Bronisz
wyróżnienie - Helena Rowińska - PSM I st. im Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, nauczyciel Kamila Krzeszowiec

Kategoria III:
I miejsce - Julia Połynko - ZSM I i II st. im. F. Chopina w Białej Podlaskiej, nauczyciel Zbigniew Szewczuk
II miejsce - Paulina Wyłupek - PSM I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce - Justyna Kot - PSM I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, nauczyciel Iwona Grabowska
wyróżnienie - Daria Voytsel - OSM I i II st. im K. Lipińskiego w Lublinie, nauczyciel Marcin Bronisz

 Przyznano również nagrody specjalne, które ufundowali Dariusz Kupiński i Ewa Jabłczyńska dla:
- Heleny Rowińskiej
- Magdaleny Kuraś
- Daniela Banasiewicza

Jury uhonorowało dyplomami nauczycieli, którzy wyróżniająco przygotowali uczniów do konkursu: Marcina Bronisza, Iwonę Grabowską, Juranda Przewłokę, Zbigniewa Szewczuka oraz Grzegorza Wziątkę

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, których sponsorami byli:
INTERTON – pan Mirosław Kaczorowsk, sponsor nagrody głównej gitary MARTINEZ
Miejski Dom Kultury
Rada Rodziców PSM I st. im. K. Namysłowskiego
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Gmina i Miasto Szczebrzeszyn
Agencja Reklamowa GRAFIKA - pan Grzegorz Dutkiewicz
Księgarnia Chrząszcz - pan Dariusz Kuszpyt
Kwiaciarnia - pani Anna Król
AMBRA S.A.
Sklep LEWIATAN – pan Jacek Poznański
Hotel "Perła Roztocza"
liczba odwiedzin: