Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2011-12-06 21:33:58

KONCERT - MICHAŁ NAGY - 9 XII 2011

Serdecznie zapraszamy na
KONCERT GITAROWY

MICHAŁA NAGY

9 XII (piątek) 2011
godz. 16.00
Sala widowiskowa MDK w Szczebrzeszynie

 

więcej »

2011-12-02 21:51:25

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012
- 31 X 2011
- 30 IV 2012
- 2 V 2012
- 4 V 2012
- 1 VI 2012
- 8 VI 2012

2011-11-30 21:07:27

Koncert "Wieczór z Namysłowskim" - 28 XI 2011

W poniedziałek, 28 listopada 2011 roku w naszej szkole odbył się uroczysty koncert - "Wieczór z Namysłowskim". Aula szkoły wypełniona była po brzegi - rodzice, uczniowie i nauczyciele spotkali się, aby wysłuchać prezentacji muzycznych uczniów. W czasie koncertu ogłoszone zostały wyniki konkursu mającego na celu przybliżenie uczniom biografii patrona szkoły - Karola Namysłowskiego: "Wywiad z kompozytorem".

galeria foto

więcej »

2011-11-13 09:47:54

KONCERT - "Wieczór z Namysłowskim"

ZAPRASZAMY NA KONCERT

"Wieczór z Namysłowskim"

28 listopada 2011 roku
godzina 16.00

liczba odwiedzin: