Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2013-06-28 18:34:22

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych PSM I st. w Szczebrzeszynie na rok szkolny 2013/2014

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014
userfiles/Przyjęcia do szkoły 2013 2014.jpeg


2013-06-27 09:22:24

Zakończenia roku szkolnego 12/2013

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

28 czerwca 2013 roku


godz. 12.00
2013-06-07 13:53:27

Przerg

Informacje na temat przetargu "PRZEBUDOWA I ADAPTACJA INTERNATU NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE - ETAP II KOŃCOWY" w zakładce zamówienia publiczne


2013-05-29 19:19:13

I Wewnątrzszkolny Konkurs

REGULAMIN
I Wewnątrzszkolnego Konkursu
„ Mistrzowie Miniatury”


I. ORGANIZATORZY KONKURSU:

• Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie
• Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

więcej »

liczba odwiedzin: