Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2015-03-23 11:21:19

Echa Roztocza

2015-03-23 11:19:09

Echa Roztocza

2015-02-28 21:33:39

Galeria - fotorelacja z VI Konkursu Gitarowego

Przesłuchania konkursowe

Koncert Kupiński Guitar Duo

Ogłoszenie wyników konkursu

Foto Krzysztof Szadkowski

2015-02-28 21:21:19

Wyniki VI Konkursu Gitarowego

Konkurs organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie co dwa lata. Udział w konkursie mogli wziąć uczniowie klas gitary różnych typów szkół muzycznych I stopnia z regionu lubelskiego oraz zaproszonych szkół innych regionów.
W dniu 27 lutego 2015 roku odbył się VI Konkurs Gitarowy. Do uczestnictwa w Konkursie zgłoszonych zostało 27 uczniów z 12 szkół muzycznych regionu lubelskiego i 3 szkół regionu podkarpackiego.
Jury przesłuchało uczestników w trzech kategoriach, do których przydzieleni zostali na zasadzie klas, w których obecnie uczą się.
kategoria I – uczniowie klas IV cyklu 6-letniego oraz klas II cyklu 4-letniego
kategoria II – uczniowie klas V cyklu 6-letniego oraz klas III cyklu 4-letniego
kategoria III – uczniowie klas VI cyklu 6-letniego oraz klas IV cyklu 4-letniego
Jury w składzie:
przewodniczący - mgr Dariusz Kupiński
członkowie - dr Ewa Jabłczyńska i mgr Grzegorz Wziątka
przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

GRAND PRIX -
Kuba Amarowicz - PSM I st. w Lażajsku, nauczyciel Grzegorz Wziątka

Kategoria I:

I miejsce - Daniel Banasiewicz - PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, nauczyciel Jurand Przewłoka
II miejsce - Jakub Kaczor - PSM I st. w Biłgoraju, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce - Magdalena Kuraś - PSM I st. w Biłgoraju, nauczyciel Iwona Grabowska
III miejsce ex aequo - Mateusz Wdowiak - PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, nauczyciel Grzegorz Wziątka
wyróżnienie - Weronika Zając - PSM I st. im. A. Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim, nauczyciel Janusz Wiciejowski
wyróżnienie - Antoni Dziuba - SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, nauczyciel Jakub Kotynia

więcej »

liczba odwiedzin: