Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2015-04-17 09:51:52

REKRUTACJA

2015-03-23 11:21:19

Echa Roztocza

2015-03-23 11:19:09

Echa Roztocza

2015-02-28 21:33:39

Galeria - fotorelacja z VI Konkursu Gitarowego

Przesłuchania konkursowe

Koncert Kupiński Guitar Duo

Ogłoszenie wyników konkursu

Foto Krzysztof Szadkowski

liczba odwiedzin: