Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2015-09-01 13:39:19

Szkolny plan nauczania klas I i II cyklu 6 i 4 letniego

2015-08-31 10:28:26

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

odbędzie się 1 września 2015 roku (wtorek) o godz. 16.00

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami i uczniami klas pierwszych cyklu sześcio i czteroletniego w auli szkoły.


2015-08-25 09:51:17

Informacja dla nauczycieli:
W dniu 28. 08. 2015 (piątek) o godzinie 14.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna

2015-08-05 10:51:35

Lista osób przyjętych do PSM I st. na rok szkolny 2015/2016

liczba odwiedzin: