Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2016-12-18 19:55:31

VII KONKURS GITAROWY - 9 luty 2017

Ważne - zmiana terminu konkursu!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas gitary wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia regionu lubelskiego i podkarpackiego, do wzięcia udziału w VII Konkursie Gitarowym.
Impreza organizowana jest przez naszą szkołę co dwa lata i odbędzie się 9 lutego 2017 roku w nowej siedzibie szkoły muzycznej przy ul. Zamojskiej 70 C w Szczebrzeszynie.
Zapraszamy do spotkania się w gronie pedagogów i uczniów aby zaprezentować umiejętności i osiągnięcia uczniów klas gitary, wymienić doświadczenia.
Pracom jury przewodniczyć będzie prof. Marek Nosal z Akademii Muzycznej w Katowicach, który zagra również koncert.
W czasie konkursu odbędzie się wystawa instrumentów lutniczych braci Malinowskich, gitar marki LaMancha oraz akcesoriów firm: D'Addario, J. Hope, Konig & Meyer z oferty sklepu QUENA – świat instrumentów – sponsora nagród dla laureatów konkursu.
Patronat medialny nad imprezą objęło czasopismo gitarzystów „Sześć Strun Świata”.
Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do szkół po upływie terminu wysyłania zgłoszeń tj. 30 stycznia 2017 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie.

Dyrektor mgr Arkadiusz Czajka

Regulamin

karta zgłoszenia

2016-12-15 22:35:19

2016-12-06 10:36:29

HARMONOGRAM PRZEASŁUCHAŃ I POPISÓW SZKOLNYCH
L.p. Instrument Data Godzina Forma przesłuchań
1. fortepian 14.12.2016 17.00 popis klas I-III
2. gitara 19.12.2016 16.00 popis klasowy
3. fortepian 19.12.2016 17.00 popis klas IV-VI
4. saksofon 20.12.2016 16.00 popis klasowy
5. skrzypce i wiolonczela 09.01.2017 16.00 popis klasowy
6. klarnet 09.01.2017 17.00 popis klasowy
7. trąbka 10.01.2017 16.00 popis klasowy
8. akordeon 12.01.2017 16.30 popis klasowy
9. flet 13.01.2017 16.00 popis klasowy
2016-10-12 09:00:02

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

6. Ferie letnie: 24 czerwca 31 sierpnia 2017 r. 

Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:
1. 31 października 2016
2. 12 listopada 2016
3. 21 lutego 2017
4. 2 maja 2017
5. 4 maja 2017
6. 5 maja 2017

liczba odwiedzin: