Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2016-12-06 10:36:29

HARMONOGRAM PRZEASŁUCHAŃ I POPISÓW SZKOLNYCH
L.p. Instrument Data Godzina Forma przesłuchań
1. fortepian 14.12.2016 17.00 popis klas I-III
2. gitara 19.12.2016 16.00 popis klasowy
3. fortepian 19.12.2016 17.00 popis klas IV-VI
4. saksofon 20.12.2016 16.00 popis klasowy
5. skrzypce i wiolonczela 09.01.2017 16.00 popis klasowy
6. klarnet 09.01.2017 17.00 popis klasowy
7. trąbka 10.01.2017 16.00 popis klasowy
8. akordeon 12.01.2017 16.30 popis klasowy
9. flet 13.01.2017 16.00 popis klasowy
2016-10-12 09:00:02

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

6. Ferie letnie: 24 czerwca 31 sierpnia 2017 r. 

Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:
1. 31 października 2016
2. 12 listopada 2016
3. 21 lutego 2017
4. 2 maja 2017
5. 4 maja 2017
6. 5 maja 2017

2016-09-21 13:31:15

Zebranie rodziców

DRODZY RODZICE
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie serdecznie zaprasza Państwa na zebranie ogólne, na którym zostaną omówione:
- plan pracy szkoły na rok 2016/2017
- Jubileusz Szkoły
- zmiany w podstawach programowych - co się zmieniło
- sprawozdanie finansowe szkoły
- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
- wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017
- inne tematy
Mam świadomość, że Państwa czas jest ograniczony, dlatego liczę na liczne przybycie i sprawny przebieg zebrania.

Zebranie odbędzie się w przyszły poniedziałek 26 września 2016 r. o godz. 17.30
w Sali koncertowej szkoły na I piętrze.

Serdecznie zapraszam.
z up. Eliza Holko


2016-09-01 12:35:00

Plan zajęć teoretycznych

plan zajęć pdf


liczba odwiedzin: