Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2017-02-14 00:51:35

Sukcesy Gabrieli Kościk

   
2017-02-14 00:41:32

Wyniki VII Konkursu Gitarowego

Wyniki konkursu do pobrania


2017-02-14 00:18:54

Przesłuchania CEA - skrzypce i altówka - harmonogram

Harmonogram do pobrania

2017-02-08 23:02:00

PROGRAM VII Konkursu Gitarowego do pobrania

PROGRAM pdfliczba odwiedzin: