Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2020-09-02 11:29:51

Plan zajęć ogólnomuzycznych na rok szkolny 2020/2021

plan do pobrania2020-08-27 11:26:18

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym prosimy uczniów i rodziców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Spotkanie dla uczniów klas pierwszych odbędziesię w dniu 1 września, o godz. 16.00 w sali koncertowej.

Uczniów klas starszych prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielem instrumentu głównego.

 

2020-08-13 11:19:19

informacja

Informujemy, że lista kandydatów przyjętych do szkoły wywieszona jest na tablicy ogłoszeń, w korytarzu szkoły.

.
liczba odwiedzin: