Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2018-04-14 19:01:20

Rekrutacja 2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się:
16 maja 2018 r. w godzinach 15.00-18.00.

Przed badaniem organizowane są nieodpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły w dniach:

27 kwietnia i 11 maja o godzinie 17:00
w sali koncertowej szkoły.

Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 14 maja 2018 r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski są do pobrania  na dole strony oraz w sekretariacie.

Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
 • opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 roku życia;
 • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.
W szkole muzycznej możliwa jest nauka gry na:
 • fortepianie
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • gitarze
 • trąbce
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • akordeonie
 • perkusji
O przyjęcie do:
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności w oparciu o „Formularz badań uzdolnień muzycznych”, które polega między innymi na:
1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psycho-fizycznych;

2018-04-12 20:11:28

X Ogólnopolski Konkurs Gitarowy "Gitara na kresach"

2018-04-11 21:59:48

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

2018-04-09 22:13:21

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do PSM w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

zaprasza na bezpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia:

- 27.04.2018 r. godz. 17.00
- 11.05.2018 r. godz. 17.00


Informacje w Sekretariacie szkoły (tel. 84 535-97-62)
liczba odwiedzin: