Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2017-08-31 10:31:57

Lista uczniów klas pierwszych - przydziały do nauczycieli
2017-08-31 10:27:38

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe:

15 – 28 stycznia 2018 r. 

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12 – 25 lutego 2018 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

6. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.2017-08-31 08:33:34

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


odbędzie się 4 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00


Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami i uczniami klas pierwszych cyklu sześcio i czteroletniego w auli szkoły. Pozostali uczniowie spotkania z nauczycielami instrumentów w salach lekcyjnych.

List Ministra Kultury do społeczności szkół artystycznych
2017-08-06 10:21:35

Koncert 5 sierpnia 2017 r.

5 sierpnia 2017 w budynku byłej szkoły zawodowej otwarta została "Kolonia Fotografów", wystawa prac artystów-fotografów z Zamojszczyzny w ramach Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Z koncertem wystąpili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły: Gabriela Kościk - gitara, Magdalena Magdziarz - fortepian, Łukasz Budzyński - akordeon, Michał Karpowicz - klarnet oraz nauczyciele: Agnieszka Zarychta-Kitka, Iwona Grabowska, Eliza Holko i Andrzej Flis jak również zaproszeni goście.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.
galeria foto
liczba odwiedzin: