Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2018-08-01 19:21:43

Informacja

Lista uczniów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie na rok szkolny 2018/2019
jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.2018-07-03 13:39:37

Pożegnanie klas kończących

2018-07-03 13:34:51

Konkurs instrumentów dętych

2018-07-03 13:33:51

Konkurs Instrumentów dętych

liczba odwiedzin: