Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2018-09-02 19:53:29

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

6. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2018-08-30 20:32:22

Informacja dla rodziców i uczniów - kształcenie słuchu i rytmika - pani Ewa Jabłońska

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych cyklu sześcioletniego rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019
Wyprawka dla ucznia:
Przybory szkolne: ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe i kredki Bambino, długopis, linijka-20cm, 2 zeszyty w szeroką pięciolinię (www.triangiel.pl), nożyczki, teczka z gumką A4 podpisana na prace dzieci, cienki skoroszyt A4 z wpiętymi obwolutami na papier A4.

Strój do rytmiki: długie czarne getry i czarne baletki, czarne koszulki (bez nadruków) z krótkim rękawem.

Podręczniki do klasy pierwszej do kształcenia słuchu i rytmiki:

„Nasza muzyka 1” – Tatiana Stachak, Lidia Florek-Stokłosa, Ilona Tomera Chmiel
wyd. Euterpe, www.euterpe.pl
M. Ćwiklińska, M. Rogozińska – Dyktanda elementarne dla klasy I szkoły muzycznej I stopnia – zeszyt ucznia – www.triangiel.com, www.nuty.pl, www.alenuty.pl

Informacja dla rodziców uczniów klas drugich cyklu sześcioletniego
w roku szkolnym 2018/2019

Wyprawka dla ucznia:
Przybory szkolne: ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe i kredki Bambino, długopis, linijka-20cm, zeszyt nutowy – format A4 wyd. Contra (www.contra.waw.pl) nożyczki, teczka z gumką A4 podpisana na prace dzieci, cienki skoroszyt A4 z wpiętymi obwolutami na papier A4.

Strój do rytmiki:
długie czarne getry i czarne baletki, czarne koszulki (bez nadruków) z krótkim rękawem.

Podręczniki do klasy drugiej do kształcenia słuchu i rytmiki
:
M. Chowaniec – Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych – klasa 2 (www.nuty.pl, www.alenuty.pl)
A. Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci dla klasy 2 (www.nuty.pl, www.alenuty.pl)
M. Ćwiklińska, M. Rogozińska – Dyktanda elementarne dla klasy II szkoły muzycznej I stopnia – zeszyt ucznia – www.triangiel.com, www.nuty.pl, www.alenuty.pl

Informacja dla rodziców uczniów klas trzecich cyklu sześcioletniego
w roku szkolnym 2018/2019

Wyprawka dla ucznia:
Przybory szkolne:
ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe i kredki Bambino, długopis, linijka-20cm, zeszyt nutowy – format A4 wyd. Contra (www.contra.waw.pl) nożyczki, teczka z gumką A4 podpisana na prace dzieci, cienki skoroszyt A4 z wpiętymi obwolutami na papier A4.

Strój do rytmiki: długie czarne getry i czarne baletki, czarne koszulki (bez nadruków) z krótkim rękawem.

Podręczniki do klasy trzeciej do kształcenia słuchu i rytmiki:

M. Chowaniec – Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych – klasa 3 (www.nuty.pl, www.alenuty.pl)
A. Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci dla klasy 3 (www.nuty.pl, www.alenuty.pl)
M. Ćwiklińska, M. Rogozińska – Dyktanda elementarne dla klasy III szkoły muzycznej I stopnia – zeszyt ucznia – www.triangiel.com, www.nuty.pl, www.alenuty.pl
Prośba o jak najszybszy zakup zeszytów i podręczników oraz stroju na rytmikę – najpóźniej do 10 września.

2018-08-27 11:13:43

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się 3 września 2018 r.
o godzine 16.30


liczba odwiedzin: