Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2018-09-26 11:00:02

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

2018-09-18 12:10:26

Zebranie rodziców

OGŁOSZENIE
W dniu 21 września 2018 r. (piątek) o godz. 17.00
w Sali koncertowej szkoły na I piętrze
odbędzie się ogólne zebranie z rodzicami.


2018-09-03 12:18:31

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się 3 września 2018 r.
o godzine 16.302018-09-02 19:53:29

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

6. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

liczba odwiedzin: