Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2018-11-09 11:02:31

KONCERT

2018-11-09 08:28:27

Dzień wolny od zajęc

INFORMACJA

12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


2018-10-26 21:03:59

Uroczystość pasowania na ucznia

2018-10-26 09:42:50

Przesłuchania CEA Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych I Stopnia regionu lubelskiego

Przesłuchania CEA uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych I stopnia regionu lubelskiego
odbędą się 19-20 listopada 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.
Karty zgłoszenia z dopiskiem "Przesłuchania CEA 2018" należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2018 r. drogą elektroniczną na adres psmszczeb@op.pl

Karta zgłoszenia do pobranialiczba odwiedzin: