Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2019-03-02 19:04:43

RAMOWY HARMONOGRAM VIII KONKURSU GITAROWEGO - 8 marca 2019 r.

HARMONOGRAM:
  8:00 – 10:00 Próby akustyczne
10:00 – 11:30 Przesłuchania konkursowe kategorii I
11:30 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:00 Przesłuchania konkursowe kategorii II
13:00 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 16:00 Przesłuchania konkursowe kategorii III
17:30               Koncert: Michał Nagy – gitara
                         Arkadiusz Krupa – obój
                         Ogłoszenie wyników i koncert laureatów
2019-03-02 19:00:57

KONCERT

liczba odwiedzin: