Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2019-06-03 20:49:24

2019-06-03 20:48:39

2019-05-22 20:33:17

II Nabór do Szkoły Muzycznej

2019-05-21 15:10:28

Rekrutacja

 
Informacja
Lista osób zakwalifikowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły. Lista kandydatów przyjętych będzie podana do publicznej wiadomości do dnia 5 sierpnia 2019 roku.

.
liczba odwiedzin: