Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2019-08-21 08:49:53

Rozpoczęcie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020,
które odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godz. 16.30
w sali koncertowej szkoły.


.
2019-08-16 12:21:24

Wykaz podręczników

klasy IV-VI c. 6 i I-IV c.4
klasy I-III c. 6


2019-08-02 09:47:05

lista uczniów przyjętych

Informujemy, że lista uczniów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie w roku szkolnym 2019/2020 wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły


.
2019-06-24 08:19:56

Rekrutacja uzupełniająca

Informacja
Lista osób zakwalifikowanych do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły. Lista kandydatów przyjętych będzie podana do publicznej wiadomości do dnia 5 sierpnia 2019 roku.
liczba odwiedzin: