Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”



Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2020-02-18 15:14:02

dzień wolny od zajęć




W poniedziałek, 24.02.2020 r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze są odwołane. W szkole odbywać się będą przesłuchania CEA klas wiolonczeli i kontrabasu regionu lubelskiego.

.



2020-02-10 14:14:36

Harmonogram Przesłuchań uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu - 24.02.2020 r. Szczebrzeszyn.



2020-02-06 15:15:19

2020-01-28 21:04:05

Przesłuchania Regionalne CEA uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu

liczba odwiedzin: