Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2020-03-11 14:24:05

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Centrum Edukacji Artystycznej
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach
i placówkach artystycznych


W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają
w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone.
Dopuszcza się zorganizowanie zajęć opiekuńczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych
I stopnia w dniach 12 i 13 marca br.
W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
Dodatkowe wytyczne znajdują się w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej w powyższym zakresie.

Centrum Edukacji Artystycznej


2020-02-18 15:14:02

dzień wolny od zajęć
W poniedziałek, 24.02.2020 r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze są odwołane. W szkole odbywać się będą przesłuchania CEA klas wiolonczeli i kontrabasu regionu lubelskiego.

.2020-02-10 14:14:36

Harmonogram Przesłuchań uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu - 24.02.2020 r. Szczebrzeszyn.2020-02-06 15:15:19

liczba odwiedzin: