Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie kształci uczniów w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasach instrumentów:
  • fortepian,
  • skrzypce,
  • wiolonczela,
  • gitara,
  • akordeon,
  • saksofon,
  • trąbka,
  • flet poprzeczny,
  • klarnet,
  • perkusja.

Aktualności

2019-06-24 08:19:56

Rekrutacja uzupełniająca

Informacja
Lista osób zakwalifikowanych do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły. Lista kandydatów przyjętych będzie podana do publicznej wiadomości do dnia 5 sierpnia 2019 roku.
2019-06-17 12:51:53

Zakończenie Roku Szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
odbedzie się 19 czerwca 2019 roku

godz.16.00-dla uczniów klas IV c.4 i VI c.6 w sali koncertowej
godz. 16.30- dla uczniów klas I-III c.4 i I-V c.6 w salach lekcyjnych.
2019-06-13 00:22:48

Informacje dla uczniów

Nauczyciele nieobecni:

 

adres dziennika elektronicznego:

www.mobireg.pl/psm-szczeb     

https://mobireg.pl/psm-szczeb/

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Nowy adres szkoły:

ul. Zamojska 70 C

22-460 Szczebrzeszyn

 

Nowe numery telefonów:

portiernia:     84 535 97 61

sekretariat:   84 535 97 62

dyrektor:       84 535 97 63

księgowość:  84 53597 64

kadry:           84 535 97 65

pokój nauczycielski: 84 535 97 66

liczba odwiedzin: