Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie kształci uczniów w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasach instrumentów:
  • fortepian,
  • skrzypce,
  • wiolonczela,
  • gitara,
  • akordeon,
  • saksofon,
  • trąbka,
  • flet poprzeczny,
  • klarnet,
  • perkusja.

Aktualności

2019-09-06 10:23:09

Aktualny plan zajęć teoretycznych na rok szkolny 2019/2020

2019-09-02 20:47:47

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

11. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

12. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana - opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
2019-08-21 08:49:53

Rozpoczęcie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020,
które odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godz. 16.30
w sali koncertowej szkoły.


.

Informacje dla uczniów

Nauczyciele nieobecni:

 

 

adres dziennika elektronicznego:

www.mobireg.pl/psm-szczeb/    

https://mobireg.pl/psm-szczeb/

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Nowy adres szkoły:

ul. Zamojska 70 C

22-460 Szczebrzeszyn

 

Nowe numery telefonów:

portiernia:     84 535 97 61

sekretariat:   84 535 97 62

dyrektor:       84 535 97 63

księgowość:  84 53597 64

kadry:           84 535 97 65

pokój nauczycielski: 84 535 97 66

liczba odwiedzin: