Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie kształci uczniów w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasach instrumentów:
  • fortepian,
  • skrzypce,
  • wiolonczela,
  • gitara,
  • akordeon,
  • saksofon,
  • trąbka,
  • flet poprzeczny,
  • klarnet,
  • perkusja.

Aktualności

2020-11-09 09:37:45

Godziny pracy szkoły

Informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. szkoła  czynna jest codziennie w godzinach: 8.00- 14.00.


.
2020-10-30 11:19:56

ogloszenie.02.11.

Informujemy, że poniedziałek 02.11.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


.
2020-10-25 08:51:06

Informacja

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ulega zmianie funkcjonowanie szkół artystycznych.

Od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. szkoła będzie realizowała swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone na platformie edukacyjnej Teams, zgodnie z ustalonym we wrześniu planem lekcji.


.

Informacje dla uczniów

Nauczyciele nieobecni:

 

- adres dziennika elektronicznego:

www.mobireg.pl/psm-szczeb/   

https://www.mobireg.pl/psm-szczeb/

- adres platformy Microsoft Office 365 Teams

www.office.com

www.office.com

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

02.11.2020

04.12.2020

04-05.01.2021

04.06.2021

 

 

 

 Adres szkoły:

ul. Zamojska 70 C

22-460 Szczebrzeszyn

 

Nowe numery telefonów:

portiernia:     84 535 97 61

sekretariat:   84 535 97 62

dyrektor:       84 535 97 63

księgowość:  84 53597 64

kadry:           84 535 97 65

pokój nauczycielski: 84 535 97 66

liczba odwiedzin: